Skolen gjennomfører årets Elevundersøkelse fra uke 46-49.

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

 

I vedleggene finner du informasjon til kontaktlærer, elevene og foreldre/foresatte (ønsker du skrivet på et annet språk enn norsk, finnes det her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

 

Kontaktlærer finner et passende tidspunkt for gjennomføringen med sin klasse. Passordene til elevene vil bli lagt i hyllen i til kontaktlæreren i uke 46 (se også informasjonsskrivet)

Undersøkelsen tar ca. 20-45 min. Ingen elever kan gå før alle er ferdige.

Det anbefales å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

 

Her logger elevene inn:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ linken fører til denne:

 

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

 

 

Lykke til med gjennomføringen. Skolen håper på høy svarprosent.

Informasjon om undersøkelsen vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside.