Foreldremøte for Vg1

Alle våre vg1 elever har fått med seg hjem invitasjon til foreldrekonferanse.
Tid:
Mandag 18.1 for 1STA - 1STB - 1STC - 1STD
Foreldremøte kl. 17-18. Foreldre/elev konferanse 18-20.

Tirsdag 19.1 for 1STF - 1MU - 1DA - 1DR
Foreldremøte kl. 17-17.30 Forskerlinja (F) på 001, Musikk, dans, drama på 038. 17.30 - 20 Konferanser med lærer

Oversikt over konferansetimene er lagt ut til høyre.

Velkommen.