VIP for Vg1

En god psykisk helse er viktig for å mestre livet. De fleste norske barn og unge har god psykisk helse. Likevel vet vi at psykososiale problemer er utbredt – og noe som angår oss alle. På Vågsbygd videregående skole ønsker vi å ta opp psykisk helse som et tema.

Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse og bidra til en sosial utvikling hos elevene. Opplæringsloven § 9a fastslår at alle elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er ett sentralt område at elevene skal utvikle en helsefremmende livsstil og lære å ta vare på egen psykisk og fysisk helse.

Forskning nasjonalt og internasjonalt fremhever at skolen bør ha en sentral, aktiv og integrerende rolle i det forebyggende arbeidet.

Vågsbygd videregående skole vil høsten 2014 gjennomføre skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom) for alle elever på Vg1.

Det blir gitt mer informasjon om VIP på foreldremøtet etter skolestart.

 

 Vip3

av Nodeland, Ivar, publisert 6. august 2014 | Skriv ut siden