INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE 29. AUGUST KL. 18.00

Vågsbygd videregående skole inviterer med dette til skoleårets første møte for foresatte. Hensikten med møtet er både å presentere skolen, skolens ledelse og kontaktlærere, og å gi informasjon om valg som elevene må foreta ved skoleårets begynnelse.

Programmet vil være:
• Velkommen v/ rektor
• Informasjon fra skolens rådgivere
• Informasjon om valg av matematikkretning, språkvalg og valg av programfag
• Informasjon om skole PC
• Informasjon om kartlegging/læringsstøttende prøver
• Møte med klassens kontaktlærere

Fellesmøtet vil være i skolens aula, møtet med kontaktlæreren på klasserom. Varighet: 18.00 – 20.00

Invitasjonen har blitt sendt med elevene.

Vel møtt!