Velkommen til skolestart fredag 16. august 2019

Fadderne møter i tillegg torsdag 15. august kl. 13-15 i kantina.

Rektor Odd Ivar Hjetland og alle ansatte ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart fredag 16. august etter følgende plan:

Vg3: kl. 08:30 Frokost i kantina, kl. 09.00 Velkomst ved rektor i Aula.
Møte med kontaktlærer skjer etter det. Dagen varer til ca kl. 12.00

Vg2: kl. 10:00 Velkomst ved rektor i Aula.
Møte med kontaktlærer skjer etter det. Dagen varer til ca. kl. 15.00

Vg1 og kombinasjonsklassene: kl. 11:00 Velkomst ved rektor i Aula.
Oppstart med kontaktlærer, dagen varer fram til 15.15.

Mvh rektor
e-post: odhj1@vaf.no, mob 91997091

av Hjetland, Odd Ivar, publisert 27. juni 2019 | Skriv ut siden