Skolen gjennomfører ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2019 i ukene 9-12. Undersøkelsen er en del av den nasjonale ungdataundersøkelsen. Spørreskjemaet omfatter et bredt spekter av temaområder som skole, foreldre og venner, lokalmiljø, bruk av sosiale medier, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd med mer.

Formål og oppfølging
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Elevene gis anledning til å fortelle politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i fylkeskommunen. Resultatene vil danne grunnlag for ungdomspolitikk og forebyggende arbeid rettet mot ungdom på Agder. Den gir også mulighet for sammenligning med andre fylkeskommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning. Undersøkelsen er elektronisk, anonym og deltakelse er frivillig.

av Nodeland, Ivar, publisert 13. februar 2019 | Skriv ut siden