Torsdag 14.11 vil foresatte til Vg2-elevene på skolen ha muligheten til å møte elevens lærere. Alle elever på Vg2 har fått med informasjon og påmeldingsskjema hjem.Tidsskjema er nå publisert og den finner du til høyre på denne siden.
oppdatert versjon 3 per 14.11.19, klokken 14.00

Foreldre/foresatte til elever på Vg2 ønskes med dette velkommen til samtaler med kontaktlærer og/eller faglærer på Vågsbygd videregående skole. 

Rektor, avdelingsledere og rådgiver vil være til stede for spørsmål og samtale.

Opplæringsloven sier at foreldre/foresatte til ikke myndige elever har første halvår av opplæringsåret Vg2 rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider daglig og om elevens kompetanse i fagene. Samtalen skal også klargjøre hvordan skolen og foreldrene/foresatte kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling. Foruten samtale med kontaktlærer, inviteres dere også til samtale med faglærere dere har behov for å prate med.

Det vil bli fordelt tid til samtale med den enkelte lærer. Foresatte må regne med noe ventetid mellom de ulike samtalene. Dere kan da benytte anledningen til å ta en kopp kaffe og prate med andre foresatte eller ledelsen ved skolen. Det er fint hvis eleven er med.

De første samtalene begynner kl. 17.00. Tid for den enkelte samtale blir publisert på skolens hjemmeside og på informasjonstavlene i vrimlehallen onsdag 13. november.

Frist for påmelding var mandag 11.11.