Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1 Omlag 20 prosent av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig- praktisk2.

Vg2 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk3.

Vg3 Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk.

Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

Videregående opplæring 

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram eleven, privatisten og/eller lærlingen tar og om det er et studieforberedende - eller yrkesfaglig utdanningsprogram.

Studiespesialiserende utdanningsprogram
I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag4. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.
 
I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for formgivingsfag.

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama. 

Forberede og ta eksamen:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

Datoer for eksamen:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Tilgang til nettbaserte ressurser under eksamen

I forbindelse med rundskriv fra UDIR. om at skoleeier har ansvar for å legge til rette for at elever kan ha tilgang til nettbaserte ressurser under eksamen er det på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fagforum og skolene utarbeidet en felles ressursliste som vil gjøres tilgjengelig under samtlige skriftlige eksamener i VAF via http://eksamen.vaf.no/ . Eksamensfilteret sperrer all internett-trafikk unntatt de ressursene som er vedtatt tilgjengeliggjort. Listen over nettsider oppdateres fortløpende og kan endres uten varsel.

av Nodeland, Ivar, publisert 28. november 2018 | Skriv ut siden