Eksamensinformasjon våren 2016

Tilgang til nettbaserte ressurser under eksamen

I forbindelse med rundskriv fra UDIR. om at skoleeier har ansvar for å legge til rette for at elever kan ha tilgang til nettbaserte ressurser under eksamen er det på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fagforum og skolene utarbeidet en felles ressursliste som vil gjøres tilgjengelig under samtlige skriftlige eksamener i VAF via http://eksamen.vaf.no/ . Eksamensfilteret sperrer all internett-trafikk unntatt de ressursene som er vedtatt tilgjengeliggjort. Listen over nettsider oppdateres fortløpende og kan endres uten varsel.

av Nodeland, Ivar, publisert 20. april 2016 | Skriv ut siden