Alle elever på Vg1 får tilbud om å kjøpe PC av skolen. Ordningen fungerer slik: De som underskriver en kontrakt om kjøp av bærbar PC får denne utdelt i begynnelsen av skoleåret og betaler kr. 1032,- (tilsvarende minste utstyrsstipend fra lånekassen) over 3 år (Vg1, Vg2 og Vg3/eller læreplass) og får beholde maskinen etter endt skolegang. Stipendet fra lånekassen er såkalt ikke-behovsprøvd. Dette betyr at alle som søker, får stipendet uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Elever som avlutter utdanningsløpet før 1. oktober det året leieavtalen tegnes, skal levere tilbake maskinen til skolen.

Vi tilbyr maskiner i samarbeid med fylkeskommunen og maskinen leveres med tre års garanti og begrenset skadeforsikring. I tillegg blir maskinen levert med polstret ryggsekk. Elevene får maskinene under en utlevering i samarbeid med skolens IT-avdeling og leverandør, under denne utleveringen får samtlige elever en kort innføring om riktig behandlig og bruk av maskinen.

Microsoft Windows 10, Office 365 / Office 2016 og en stor programpakke kommer forhåndsinnstallert på maskinene. Etter fullført skolegang har elevene rett på privatprogramvare av office og windows, slik at maskinen vil fungere godt til bruk i videre studier.

PC-er kjøpt igjennom ElevPC ordningen vil få gratis support fra skolens IT-avdeling. Vi gjør oppmerksom på av Vågsbygd vgs ikke har mulighet til å gi support på private maskinen og kan heller ikke kan installere programmer som er lisensiert til skolen på disse.

 

 

Mer informasjon om elev-pcene finnes på facebooksidene til Vest-Agder Fylke: www.facebook.com/vafelevpc

 

E311

 

Alle elever med skole-pc avtale har mulighet til å få installert programmer fra Adobe CC/CS Design premum pakkene. Skolen har lisensavtale som dekker alle skolens maskiner. **

 

 Adobe Pakken Test2

 ** tilbudet er kun gyldig mens eleven er elev hos oss. Når maskinen privatiseres etter endt skolegang opphører tilbudet.

av Nodeland, Ivar, publisert 13. juni 2014 | Skriv ut siden