HILSEN FRA ELEVRÅDET

Kjære alle elever, både nye og erfarne:

Velkommen til et nytt skoleår på Vågsbygd videregående skole!

 

Først vil jeg gjerne gratulere våre ny førsteklassinger med en vel gjennomført grunnskole samt hilse til skolens andre- og tredjeklassinger etter en god sommerferie.

 

Vågsbygd videregående skole skal være et sted der du som elev opplever trygghet på veien til videreutvikling av dine ferdigheter. Dette er et arbeid elevrådet tar på alvor. Vi ønsker å gjøre din skolehverdag både lettere, tryggere og gøyere.

 

Litt nervøsitet for et nytt skoleår er helt okei. Du skal ha lov til å være spent, litt forvirret, kanskje glede deg, men faktisk også å grue deg. Nettopp alt dette er okei fordi du er god nok - husk på det. Å lykkes og å være god handler ikke bare om karakterer på skolen, men også om evnen til å skape vennskap. Grip muligheten som kommer ved et nytt skoleår - ta kontakt med nye personer, bygg vennskap og ikke vær redd for å være deg selv.

 

Elevrådet har et eget kontor i første etasje, og døra er alltid åpen for den som måtte ønske en prat. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg eller en annen elevrådsrepresentant uansett hva det måtte være. Du er hovedpersonen i din egen skolehverdag og derfor er vårt høyeste ønske at du skal oppleve trivsel og mestring på skolen. Tusen takk for at du er den du er. Jeg gleder meg til å bli kjent med deg dette skoleåret!

 

Sist, men ikke minst: Takk for det flotte skoleåret i fjor. Nå er vi klare igjen!

 

 

Hjertelig hilsen

 

elevrådsleder

 

 

 2018 04 17 Organisasjonskart Elevrad Vagsbygd