PP-tjenesten er et tilbud til dem som av ulike grunner ønsker hjelp i forhold til oppfølging og tilrettelegging i skolesituasjonen.

Kontaktpersoner er....... De møter skolens ledelse hver onsdag på rom 235.
PP-tjenesten er et tilbud til dem som av ulike grunner ønsker hjelp i forhold til oppfølging
og tilrettelegging i skolesituasjonen. PP-tjenesten samarbeider med skolens rådgivere og skolehelsetjenesten. Rådgiverne kan formidle kontakt dersom du ønsker det