Skolen har fokus på elevenes psykososiale miljø, og vi har etablert rutiner for hvordan de best skal trives hos oss. Rutinene kan du lese i dokumentet på høyre side.

UDIR har utarbeidet informasjon til elever og foresatte:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

av Nodeland, Ivar, publisert 5. januar 2017 | Skriv ut siden