Skolens rådgivere:

Skolen har to rådgivere: Lillian Flydal og Audhild Strømme. De har kontor i 2.etasje, og befinner seg i rom 216 og 219, og der vil du finne oppslag som viser når de er å treffe.
Rådgiverne har fordelt ansvaret for klassene.

Skoleåret 2018-2019 er fordelingen slik VG1: Lillian Flydal, 1MU, 1STF. Auhild Strømme: 1DA, 1DR, 1STA, 1STB, 1STC.
VG2. Audhild Strømme: Alle på VG2.
VG3. Lillian Flydal: Alle på VG3.

Rådgivernes oppgaver er å hjelpe deg med fagvalg, samt orientere om utdannings- og yrkesmuligheter etter avsluttet skolegang. De prøver også å hjelpe deg om du har personlige problemer, enten det er på skolen eller privat, gjerne i samarbeid med kontaktlærer.

Rådgiverne samarbeider bl.a. med skolehelsetjenesten og PP-tjenesten. Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt!

Ut fra synet på det hele menneske har alle rådgivere ansvar for både karriereveiledning og personlig oppfølging for den enkelte elev. Vågsbygd vgs har derfor ingen spesialiserte rådgivere som kun driver med karriereveiledning eller sosial veiledning. Audhild Strømme har ansvar for oppfølgingstjenesten for våre elever.

 

Kontaktinformasjon Telefonnummer E-post
     
Audhild Strømme 38 00 08 18    aust1@vaf.no
Lillian Flydal 38 00 08 17    bjfl1@vaf.no