Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend.

Disse pengene dekker kostnadene for innkjøp av elev-pc. Send derfor din søknad til Lånekassen.

Se https://www.lanekassen.no for søknad om stipend og lån, eller henvend deg i resepsjonen på skolen.

av Nodeland, Ivar, publisert 13. august 2018 | Skriv ut siden