Her er reglene for studiedag i forkant av eksamen. Reglene gjelder for ordinær, ny, utsatt og særskilt eksamen.

1. Alle elevene som skal ha skriftlig eksamen kan ta ut en -1- studiedag i denne terminen.

2. Du velger selv hvilken dag du ønsker å ta ut som studiedag før eksamen, men du kan ikke velge en dag med fag hvor du har mye fravær eller en vurderingssituasjon/prøve.

3. Du informerer kontaktlærer og de faglærerne du skulle hatt den dagen du bruker som studiedag slik at du ikke får fravær.

4. Denne studiedagen kommer i tillegg til de dagene der du har obligatorisk forberedelsesdag.

5. Reglene for studiedag gjelder ikke for privatister.