Du kan lære det du vil

Når du nå står foran et nytt skoleår, har du mange muligheter til å nå de mål du setter deg.  Du velger selv hvor mye du vil arbeide med fagene, men det bare gjennom systematisk arbeid at du tilegner deg den kunnskapen som er nødvendig for å få en god karakter. Forskning viser at hjernen utvikler seg etter hva vi bruker den til. Dersom du øver deg i å regne eller lese, vil hjerne din lage flere hjerneceller i det området som har med lesing og regning å gjøre. En undersøkelse viser at dette gjelder alle fag. Det gjelder å øve og dermed utvide hjernekapasiteten sin. Vi vet også gjennom forskning at repetisjon setter spor i hjernen. Disse sporene blir som en sti som det er lett å finne neste gang du trenger informasjonen du har lagret der.

Du bør sette av en fast tid for leksearbeid.

Dersom du bestemmer deg for å bruke to timer pr dag, så er det lurt å ta noen småpauser innimellom. Hør litt musikk, ta en kopp te eller gjør noe annet som gir deg en liten pause før du på nytt hiver deg over lekser og fagstoff. Bestem deg for hvor langt du skal nå i teksten din, og fordel tiden du vil bruke på de ulike fagene.

Hvordan begynner jeg med en ny lærebok?

Her er en god oppskrift på hvordan det er smart å begynne på ei lærebok slik at du lærer deg faget.

 1. Bli kjent med boka før du begynner å lese første kapitlet. Da forbereder hjernen seg litt på hva som kommer. Du bør:

a)     Se på innholdsfortegnelsen. Er det noen emner du kjenner igjen? Kan du noe om dette stoffet fra før? Hva tror du at du må jobbe ekstra godt med for å huske og forstå?

b)    Se på bildene, de grafiske framstillingene eller eksemplene.

 1. Skriv opp hvilket mål du har for dette faget og hvordan du tenker å nå målet.

Hvordan begynner jeg på et nytt kapittel?

En nyttig måte å lese en fagtekst på, kalles BISON metoden. Du ser først på bilder, leser innledning, sammendrag, overskrifter og finner nøkkelord. Skriv ned ord og begreper som er ukjente og som du ikke forstår.

B – bilder I – innledning S- sammendrag O- overskrifter N- nøkkelord

 1. Når du har fått en oversikt over kapitlet, leser du gjennom hele teksten først. Det er viktig at du ser helheten og forstår sammenhengen i kapitlet. Dersom du prøver å pugge deler av teksten uten å ha skjønt sammenhengen, blir det løsrevne kunnskaper og du mister muligheten til å trekke ut det viktigste.
 2. Gå gjennom avsnitt for avsnitt. Første setning i et avsnitt inneholder ofte viktig informasjon. Skriv ned nøkkelord, lag et tankekart eller skriv et kort sammendrag av avsnittet. Når du lager korte sammendrag, kontrollerer du din egen forståelse og du repeterer samtidig. Dermed husker du stoffet bedre. Skriv ned spørsmål dersom det er noe du ikke forstår. Foreldre, klassekamerater eller lærere bør kunne svare på dette.
 3. Svar på oppsummeringsspørsmål dersom disse finnes. Gjengi kort hele kapitlet for deg selv.

Noen huske teknikker:

For å huske, må du arbeid med teksten. Vi har alle forskjellige teknikker som gjør at vi husker bedre. Noen må høre teksten, noen må skrive ned sammendrag, noen må lage tankekart. Her en noen forslag.

 1. Nøkkelord i to kolonner.

Nøkkelord

Forklaring

Etos

troverdighet

Logos

fornuft

 

 1. Lag tankekart dersom du er vant til det.
 2. Tenk deg at du er lærer. Skriv ned de spørsmålene du ville stilt til elevene.
 3. Undervis en medelev. Forklar emnet til en annen elev. Plukk ut vanskelige begreper og forklar disse.
 4. Dersom du har mulighet til å høre teksten lest høyt, er det en god repetisjon.
 5. Hold orden i mappene på PCen. Da slipper du å bruke mye tid på å finne igjen det du har lagret. Det du skriver kan være nyttig å bruke på en prøve der alle hjelpemidler er tillatt.

Lykke til med nytt skoleår med god studieteknikk.

av Nodeland, Ivar, publisert 14. august 2014 | Skriv ut siden