Det elevstyrte rollespillet miniStortinget er et årlig arrangement på Vågsbygd videregående skole i mars-april. Om lag 200 elever fra videregående skoler på Sørlandet danner et «storting» etter modell av nasjonalforsamlingen i Oslo. Rollespillet er en obligatorisk del av programfaget politikk og menneskerettigheter, og vågsbygdelever som velger dette faget innehar sentrale roller i regjering og presidentskap.

I miniStortinget skal elevene gjennom rollespillet lære om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter. Elevene skal gjennom tre hektiske dager være med på trontale, trontaledebatt, spørretime, partigruppemøter komitémøter, partilederdebatt på TV, plenumsdebatter- og voteringer.

I miniStortinget deltar også elever fra Tangen videregående skoles medielinje. Disse elevene har rollen som politiske journalister og produserer nyheter fra miniStortingets arbeid i aviser på papir og på sosiale medier. Medieelevene lager også radioinnslag (podcasts) og produserer partilederdebatten som spilles inn i Tangens tv-studio. I tillegg lager medieelever fra Noroff dokumentarfilm om arrangementet.

miniStortinget er et av Vågsbygd vgs’ hovedsatsingsområder, og har et budsjett på om lag 270 000 kroner. Hovedformålet med prosjektet er å øke elevenes kunnskap om – og interesse for å delta i – de politiske prosesser og organer som utgjør grunnpilaren i vårt demokrati.

miniStortinget har siden starten i 2006 vært en ubetinget suksess, og tilbakemeldingene fra deltakerne er særdeles positive. Arrangementet har vakt oppsikt både regionalt og nasjonalt, og har blitt premiert for godt undervisningsopplegg i demokrati. I 2014 fikk miniStortinget 50 000 kroner støtte av Unesco for sitt bidrag til å fremme demokratiopplæring.

I februar hvert år drar elevene som tar politikk og menneskerettigheter til Oslo og Stortinget som et ledd i oppkjøringen til miniStortinget. Vi samarbeider med Stortingets Informasjonsseksjon, som legger til rette for et eksklusivt program for oss i Norges nasjonalforsamling. Hvert år får miniStortinget besøk av politikere på nasjonalt topplan.

Du kan lese mer om arrangementet på nettadressen www.ministortinget.no

UNESCO Logo Norsk Copy

av Nodeland, Ivar, publisert 5. juli 2013 | Skriv ut siden