Forsker
© Shutterstock.com

Shutterstock.com

Er du interessert i matematikk og naturfagene og er opptatt av teknologi, kan Forskerlinja være noe for deg!

Forskerlinja er en egen klasse ved Vågsbygd vgs. for deg som er interessert i realfag og vet at du har lyst til å studere realfag etter videregående skole. Det vil bli lagt vekt på naturfagene, teknologi, matematikk, naturvitenskapelig tankegang og forskningsmetode.

Som elev vil du jobbe tverrfaglig for å se sammenhengen mellom de ulike fagene og du får en praktisk tilnærming til teorien gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer. Vågsbygd videregående skole samarbeider med lokalt næringsliv og Universitetet i Agder.


Du vil få maksimalt antall tilleggs poeng til videre studier og ha fordeler med at hele Forskerklassen leser de samme fagene gjennom de tre årene på vgs.

Å være elev ved Forskerlinja krever:

• At du er interessert i naturfagene og synes matematikk er spennende
• At du deltar aktivt, liker å jobbe i team og ønsker å bidra til et godt læringsmiljø
• At du har gode arbeidsvaner i krevende fag

 

Forskerlogo

av Åse Lene Kjellevold, publisert 10. april 2015 | Skriv ut siden