Dagens arbeidsmarked har stort behov for personer med realfagsutdannelse. Skolen vår tilbyr spennende realfag som teknologi og forskningslære, informasjonsteknologi og de andre mer kjente fagene som biologi, matematikk, fysikk og kjemi.

 

 

BiologiBiology
Menneskene har alltid vært avhengige av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det som skjer på mikronivå inni cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. 

Les merFysikkFysikk

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Videre dreier det seg om bruk av matematikk til å beskrive fenomener og forutsi hvordan et system vil oppføre seg i framtiden. 

Les mer

 

 

KjemiChemistry

Faget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta «i lukkede studier». Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. 

Les mer

 


InformasjonsteknologiPc
Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data. I VG3 er hovedfokuset programmering av egne programmer.

Les mer

 

 

Teknologi og ForkningslæreTeknologi

Faget er prosjektbasert og praktisk 5 og 3 timerskurs. Faget er svært praktisk med konstruksjon av roboter og bruer. Dere blir også satt til å gjøre egne forskningsprosjekter. Faget er veldig populært ved skolen og ca 50% av elevene i Vg2 tar dette programmfaget.

Les mer

 


MatematikkMatematikk
Matematikk et viktig redskapsfag innen blant annet andre realfag og økonomi. 
I tillegg er faget spennende i seg selv, og historien er full av eksempler på matematikk som er utviklet av nysgjerrighet og senere har kommet til praktisk anvendelse. Våre elever deltar i den årlige Abelkonkurransen.

Les mer

av Odd Ivar Hjetland, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden