Menneskene har alltid vært avhengige av kunnskaper om naturen for å overleve.
Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det som skjer på mikronivå inni cellene, til
samspillet i økosystemene på jordkloden. Faget inneholder blant annet:
• Forsøk og ekskursjoner
• Disseksjoner og mikroskopering
• Oppbygningen av ulike organismer
• Etiske dilemmaer knyttet til bioteknologi

av yner, publisert 12. mars 2014 | Skriv ut siden