Informasjonsteknologi er et ungt fag med mange navn: Informatikk, IKT, EDB eller rett og slett bare data. Det handler om å behandle data elektronisk, både over internett, lokale nettverk og på den enkelte PC. Informasjonsteknologi på videregående skole dreier seg i stor grad om å behandle data på nett og lage avanserte og mindre avanserte nettsider, samt programmer som kan kjøre på en nettside.

Hvem bør velge faget?Desktop -pc -clip -art _427954

Det kreves ingen forkunnskaper for å velge informasjonsteknologi. Dere vil lære alt fra bunn og det meste kommer til å være nytt for de aller fleste. Det eneste du trenger er vilje til å lære og en glede av å bruke logikk og kreativitet til å løse praktiske problemer.

Hvorfor velge informasjonsteknologi? 

1.Norge har konstant behov for folk med solid IT-kompetanse. Da er de ikke ute etter folk som kan surfe på nett, sjekke mail og bruke office-pakken, men folk som kan lage gode og sikre datasystemer og programmer.

2. Velger du IT på videregående skole, vil du være vesentlig bedre om du møter IT-fag på universitet og høgskole. Dette gjelder spesielt alle som velger IT-studier spesielt, men flere realfagsstudier har programmering inkludert. På UiO møter studenter som velger Fysikk, astronomi og meteorologi, geofag, kjemi, matematikk, økonomi og årsenhet realfag programmering som eget emne. Programmering lærer du i IT2.

3. Du vil få en dypere forståelse for hva som skjer i hverdagen: Hva som skjer når du skrur på maskinen om morgen, skriver en beskjed på Facebook og spiller Candy Crush på mobilen.

4. Minimalt med pugg og husk. Det meste innenfor faget går ut på å løse praktiske problemer. Du vil møte noe teori som må læres, men hovedfokuset på faget er å lage noe ved praktisk gjennomføring og mindre grad av å lese en bok for å lære seg stoffet.

5. IT er gøy. Du lærer å være mer enn en forbruker av programvare. Du lærer å lage noe selv. Store deler av kurset går ut på å lage nettsider og animasjoner. Dette er utfordrende, men givende. Å løse problemer er både kreativt og krever logisk tenking. 

Denne filmen er veldig mye delt på internett. Den heter "Hva de fleste skoler ikke lærer bort" og handler om programmering. Velger du informasjonsteknologi i 3. klasse, får du også muligheten.

Informasjonsteknologi 1:

Nettsider: Du lærer å lage din egen nettside og designe ditt eget utseende.

Databaser: Hver gang du bruker gjestebøker, nettbutikker, Facebook og andre sosiale medier blir informasjon lagret. Når du skriver en tekst blir denne teksten lagret i en database. Du lærer å lage databaser og å struktuerere disse best mulig.

Animasjoner: Du lærer å lage animasjoner som du kan legge på din nettside.

Digital samtid: Hvordan virker en datamaskin? Hvordan kommuniserer datamaskiner på nett? Hvilken betydning har IT i samfunnet i dag? Hvilke regler gjelder for datakommunikasjon?

Les læreplanen på nett.

Informasjonsteknologi 2:

Kode

Det er mulig å velge IT2 uten å ha IT1 først.

Vågsbygd videregående skole bruker som en av ganske få skoler i landet utelukkende HTML5 i Informasjonsteknologi 2. Det betyr at det du lager i dette faget vil virke både på nettbrett, smart-telefoner og PC-er. HTML5 er framtida og vi velger å være framtidsrettet i dette faget.

Programmering: JavaScript er språket vi bruker til programmering. Vi kunne valgt andre språk, men JavaScript er det vanligste å bruke på nettsider.

Programmering går ut på å få en datamaskin til å gjøre akkurat det du selv ønsker ved hjelp av kommandoer. Når du trykker på en knapp i et dataprogram, skjer det noe og det er programmereren som har bestemt hva som skal skje. Å lage dataprogrammer fra bunn er en svært tidkrevende prosess, men veldig tilfredstillende når du får programmet til å gjøre selv de enkleste ting.

Du vil lære alt helt fra bunn, fra å lage en strek på skjermen, til enkle kalkulatorer og animasjoner. Blir riktig god kan du prøve deg på et spill. Faget krever minimalt med forkunnskaper i matematikk, men du bør helst ikke ha "matte-skrekk".

Multimedia: Multimedia er tekst, bilder, lyd, filmer og animasjoner. Du vil lære redigering av bilder, lyd og filmer. Du vil også lære å lage enkle animasjoner. Men viktigst av alt vil du lære å legge multimedier på nettsider og styre disse ved hjelp av programmeringskoder i JavaScript.

Systemutvikling: For å programmere større programmer, trengs det en strategi, det er det systemutvikling går ut på.

 Les læreplanen på nett

 

 

av Hjetland, Odd Ivar, publisert 7. februar 2014 | Skriv ut siden