Faget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta «i lukkede studier». Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Faget inneholder blant annet:
• Periodesystemet
• Oppbygging av kjemiske stoffer
• Analysemetoder
• Næringsstoffer
• Reaksjoner i cellene

av yner, publisert 12. mars 2014 | Skriv ut siden