Vg2-elevene har eldre historie som fellesfag, med to timer undervisning per uke. Eldre historie består av verdens- og norgeshistorie fra de eldste tider til 1750.

Vg3-elevene har nyere historie som fellesfag, med fire timer undervisning per uke. Nyere historie består av verdens- og norgeshistorie fra 1750 til i dag.

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i Vg3. Til eksamen er kompetansemålene fra både Vg2 og Vg3 aktuelle.

Vågsbygd vgs. har tradisjon for å arrangere fagdag i historie for Vg3-elevene i vårterminen. Her gis det fordypning innenfor ett spesifikt emne. Fagdagen har tradisjonelt bestått av ulike arbeidsøkter bestående av faglige foredrag, gruppearbeid, film m.m.

Lenke til læreplanen i historie for Vg2 og Vg3 finner du her: http://www.udir.no/kl06/HIS1-02/Hele/

av Nodeland, Ivar, publisert 14. mai 2013 | Skriv ut siden