Norskfaget skal stimulere til å utvikle evna til kritisk tenking og motivere til å utvikle lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Sentralt står også utviklinga av egen identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltaking og aktiv læring. Å beherske norsk språk skriftlig og muntlig legger dessuten fundamentet for å lykkes i andre fag og seinere i yrkeslivet.

Alle elever har norsk på alle trinn. På Vg1 og Vg2 er det fire timer norsk i uka, på Vg3 er det seks timer norsk. Alle Vg3-elever skal opp i obligatorisk eksamen i sitt hovedmål og kan komme opp i norsk muntlig.

En revidert læreplan blir introdusert på alle trinn fra skoleåret 2013/2014. Planen kan endre på eksamensordning og andre sider ved faget. Denne læreplanen er pr. i dag ikke ferdig.

Alle elevene kan velge hvilken målform de vil ha som sitt hovedmål.

Det blei introdusert en ny nynorsknormal fra 1. august 2012. I en overgangsperiode vil det være tillatt å bruke den gamle rettskrivinga ved eksamen i 2013 og 2014.

av Nodeland, Ivar, publisert 14. mai 2013 | Skriv ut siden