Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er et programfag som kan velges på VG2 eller VG3. Faget forklarer hvorfor det norske og det internasjonale samfunnet er som det er, og hvilke valg og utfordringer man står overfor om man vil endre dette samfunnet. Faget beskriver og forklarer framveksten av det politiske systemet i Norge og sammenlikner dette med andre staters systemer. Faget fokuserer også på fremveksten av et internasjonalt menneskerettighetssystem og de utfordringene menneskerettighetene står overfor i dag.

Det politiske rollespillet miniStortinget, der ca 200 elever fra hele Agder deltar, er en sentral del av faget politikk og menneskerettigheter. Elever som tar faget politikk og menneskerettigheter får sentrale roller i miniStortinget, og får også en todagers ekskursjon til Stortinget som del av forberedelsene til rollespillet. Se også www.ministortinget.no

Rettslære

Faget skal gi juridiske ferdigheter i å finne løsninger på problem og konflikter vi møter på ulike områder i livet. I Rettslære I arbeider vi med regler for familie, barn, verge, arv, arbeid, likestilling og straff. I Rettslære II fortsetter vi med erstatning, menneskerettigheter, avtale, kjøp, forbrukerrettigheter og tilslutt forvaltningsrett. Faget gir god forståelse og innføring i hvordan vårt samfunn er bygd opp og for videre studier i juridiske fag.

Vi arbeider mye med hvordan en finner det rettslige spørsmålet, relevante rettsregler, hvordan argumentere og tilslutt konklusjon. Hvis gruppa ønsker bruker vi tid på rollespill om rettssaker og ulike konfliktløsningsordninger.

Sosiologi og sosialantropologi

"Født sånn eller blitt sånn?" I sosiologi og sosialantropologi får du innsikt i hvordan og hvorfor vi dannes som mennesker, både enkeltvis og i grupper. "Hva er typisk norsk i 2013? Og er det mulig å "forstå" flergifte?" Vi prøver å se på vår egen og andres kultur med et annet blikk/blikk utenfra.

I tillegg til å bli kjent med forskning innenfor fagområdet, bruker vi mange praktiske eksempler fra dokumentarfilmer, spillefilmer og radioprogram. Vi bruker også ulike vurderingsformer. Elevene gjennomfører en samfunnsfaglig undersøkelse og deltar i ungdomsforskningskonkurransen Eilert Sundt-prisen ved Universitetet i Agder. De første vinnerne av Eilert Sundt-prisen  var elever ved Vågsbygd videregående skole.

 

Medie- og informasjonskunnskap

Vil du lære mer om mediene som omgir oss daglig? Hvor stor makt har mediene og hvorfor er mediene viktige i et demokrati? Blir vi påvirket av mediene? I dette faget lærer du å bli kritisk til mediene, og du får gode kunnskaper om sosiale medier, aviser, TV, film og radio. Faget er teoretisk, men elevene skal også selv utforme ulike medieprodukter og blant annet fotografere, lage film og skrive avisartikler. Faget lar seg lett kombinere med andre programfag og gir et godt grunnlag for mange studier.


Sosialkunnskap
er et programfag som kan velges på VG2 eller VG3. Faget gir deg innsikt i forholdet mellom samfunnet og mennesker. I faget undervises det om livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer, velferdsstaten og menneskerettighetene. Vi blir kjent med de samfunnsvitenskapelige metodene som brukes for å utforske temaene. I faget legges det vekt på å drøfte årsakene til sosiale problemer og vurdere tiltak for å forebygge og løse problemene.

Metodene i faget er samtaler/ diskusjoner, skriftlig arbeid og besøke institusjoner /besøk av fagpersoner. Elevenes beste skussmål er fagets aktualitet. Det er daglig innslag i nyhetene om saker som omfattes av fagets kompetansemål.

 

Markedsføring og ledelse kan tas på vg2 og/eller vg3. Markedsføring og ledelse er et spennende fag, og det favner så vidt at du senere i livet helt sikkert vil få bruk for mye av det du lærer, enten i studier eller i arbeidslivet.

Hovedområder i markedsføring og ledelse 1 er markeder og psykologi, systematisk markedsføring, markedskommunikasjon og litt om organisasjoner. I markedsføring og ledelse 2 er hovedområdene overordnede mål og strategier, markedsundersøkelser, markedsstrategier og personalutvikling og ledelse.

I markedsføring og ledelse 1 er det mye fokus på prosjektarbeid og muntlige presentasjoner mens det i markedsføring og ledelse 2 er mye større fokus på skriftlige arbeider.

 

Samfunnsøkonomi er faget som gir deg kunnskap om økonomien på alle nivå. Alt fra personlig- og bedriftsøkonomi til Norges og verdensøkonomien. Samfunnsøkonomifaget gir deg kunnskap om hvordan økonomien på de ulike nivåene påvirker hverandre. Har du noen gang tenkt over at jo mer du kjøper, jo mer må produseres og da er det flere som får arbeid. Skatten som disse arbeiderne betaler, gir staten Norge mulighet til å tilby gratis skole, sykehus, politi osv. Norge sin "sparekonto" vokser for hver dag. Du vil lærer hvorfor Norge ikke kan bruke alle disse pengene med engang. Samfunnsøkonomi er et fag der vi alltid følger med i media og vi avslutter som regel skoleåret med å delta Akjse-NM!

 

av Nodeland, Ivar, publisert 29. mai 2013 | Skriv ut siden