Ungdata 2022

Vågsbygd videregående skole gjennomfører Ungdata undersøkelsen tirsdag 1. februar. Undersøkelsen vil gi våre elever anledning til å fortelle om hvordan det er å vokse opp i dag. Kunnskapen brukes til å kunne gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre lokalt, nasjonalt og over tid. Elever i hele landet deltar i undersøkelsen. Les mer om Ungdata 2022 her: https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/informasjonsbrev-pa-andre-sprak/