Velkommen til møte for foresatte til alle vg2-elever i Kristiansand

Dette er et samarbeid mellom de videregående skolene og deres russepresidenter og elevrådsledere. Et tett samarbeid mellom elever, skole og foreldre håper vi vil kunne bidra til en tryggere russetid.  

Publikum i en sal. Vi ser dem fra siden. Rommet er mørkt, men ansiktene er delvis opplyst. Foto. - Klikk for stort bilde Headway, Unplash.

Dato: 6. mars 2024
Klokkeslett: 18:00 - 19:30
Sted: KRS Live (Elvegata 11, 460, KRS).

På dette møtet vil dere få mulighet til å høre samme foredrag som vg2-elevene på VVGS får høre på skolen. 

Program

  • Leder av elevrådene og russepresidentene fra de fire videregående skolene skal innlede og lede hele møtet. De vil si noe om hvordan det er å være ungdom og hvordan voksne kan være til god støtte og hjelp for dem.
  • Gyril Lunde Tusvik skal holde et foredag. Gyril er sterkt engasjert i rusforebyggende arbeid for ungdom. Hun og familien bidrar i NRK-serien «Rus» hvor vi blir kjent med historien til sønnen Jens, som døde av ufrivillig overdose i ung alder. Gyril holder et sterkt og viktig foredrag. 
  • Skolenes politikontakter Daniel Haugene og Rikke Z. Alvestad prater om om rusbruk, status, utfordringer i  ungdomsmiljøet. Og deler noen råd. 
  • PSR-teamet: Cecilie Gjære og Inger Johanne Danielsen. Cecilie er psykolog og jobber i psykososialt ressursteam i Agder fylkeskommune. Hun vil si noe om gruppemekanismer, opplevelse av press og det å ta valg. Inger Johanne jobber i Agder fylkeskommune. Hun og Cecilie forteller om hva vi kan lære av tall fra ungdata når det gjelder ungdom og rus, og voksnes betydning.