Videregående skole

Oppdatering 19. januar 2021: De videregående skolene til gult nivå i løpet av uken


Regjeringen viderefører 18. januar 2021 i hovedsak de strenge smitteverntiltakene som ble innført 4. januar 2021 for å stoppe en ny smittebølge. Barn og unge prioriteres i regjeringens nye smitteverntiltak. Tiltaksnivået ved de videregående skolene i Agder justeres i løpet av inneværende uke ned til gult nivå i tråd med de nasjonale føringene.

– Agder har et lavt smittepress sammenlignet med de øvrige fylkene. Vi vil derfor gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i tråd med regjeringens vedtak og vår beredskapsplan, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.
 

– Vågsbygd videregående vil starte opp med normal undervisning på skolen for alle elever fra onsdag 20. januar.


Utvalgte tiltak fra regjeringen 18. januar 2021 som påvirker Agder fylkeskommune:

· Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.

· Nasjonalt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra og med onsdag 20. januar til gult nivå.

· Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

· Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. · Lenke til regjeringens informasjon: Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge - regjeringen.no

Koronaviruset – informasjon til skoleelever og foresatte, informasjon fra Agder fylkeskommune

Skolene er i gult nivå - oppdatert informasjon fra Agder fylkeskommune

Aktuelt

  • Informasjon til foresatte..
    Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige...
Til toppen