Skolerute for Vågsbygd videregående skole

Skoleruten viser oversikt over skolestart, ferier og fridager hos Vågsbygd videregående skole. 

Skoleruta kan variere noe fra skole til skole. Det kan også komme endringer. Endringer varsles på hjemmesiden. Det er totalt 190 skoledager per skoleår. 

​I tillegg til det som er felles ferie- og  fridager, kan elevene ha fravær fra skolen i inntil 10 dager uten at fraværet føres på vitnemålet, dersom fraværet er dokumentert og faller inn under kategorier for godkjent fravær. 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om fravær i videregående skole

Skolerute høsten 2023

Skolerute høsten 2023
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart torsdag 17. august 9
September 21
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 20.10. 17
November 22
Desember Siste skoledag før jul, torsdag 21. desember 14
Tilsammen 83

Skolerute våren 2024

Skolerute våren 2024
Måned Merknad Skoledager
Januar Skolestart onsdag 3. januar 22
Februar Vinterferie uke 8: 19. februar - 23. februar 16
Mars Påskeferie fra og med mandag 25. mars 16
April Påskeferie til og med tirsdag 2. april 21
Mai Fri onsdag 1.mai, torsdag 9.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10.mai (inneklemt dag), fredag 17.mai og mandag 20.mai (andre pinsedag) 18
Juni Siste skoledag torsdag 20.juni 14
Tilsammen 107

Skolerute høsten 2024

Skolerute høsten 2024
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart torsdag 15. august 12
September 20
Oktober Høstferie uke 40: 30. september - 4. oktober Fri fredag 18. oktober (Sørlandsk lærerstevne) 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Tilsammen 86

Skolerute våren 2025

Skolerute våren 2025
Måned Merknad Skoledager
Januar Skolestart: tirsdag 7. januar 19
Februar Vinterferie uke 8: 17. februar - 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie fra 14. april til og med 21. april 16
Mai Fri torsdag 1. mai, fredag 2. mai (inneklemt dag) og torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag) 19
Juni Fri mandag 9. juni (Andre pinsedag) Siste skoledag: fredag 20. juni 14
Tilsammen 104