Hvorfor skal du velge vår skole?

Hos oss kan du være deg selv uavhengig av kjønn, politisk tilhørighet, legning, hudfarge, språk, kulturbakgrunn, familieforhold, religiøs tilknytning og fritidsinteresser. 

Du får kunnskap og venner for livet.
Du får mulighet til å utvikle deg selv og dine talenter.
Vi skaper den beste skolen sammen, og da trenger vi deg!

Til toppen