Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklassene er et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16-20 år med kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom Vågsbygd videregående skole, Kongsgård skolesenter og Agder fylkeskommune.  

Målgruppe

  • elever i aldersgruppen 16-20 år 
  • elever uten skolebakgrunn fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole 
  • elever med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet 
  • elever med kort botid i Norge som har vitnemål fra ordinær grunnskole i Norge etter § 2-1, og som har behov for mer grunnskoleopplæring 
  • elever med vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer grunnskoleopplæring før oppstart på vg1

Om kombinasjonsklassene