Forskerlinja

Er du interessert i matematikk og naturfagene og er opptatt av teknologi, kan Forskerlinja være noe for deg!
 


Forskerlinja er en egen klasse ved Vågsbygd vgs. for deg som er interessert i realfag og vet at du har lyst til å studere realfag etter videregående skole. Det vil bli lagt vekt på naturfagene, teknologi, matematikk, naturvitenskapelig tankegang og forskningsmetode.

Som elev vil du jobbe tverrfaglig for å se sammenhengen mellom de ulike fagene og du får en praktisk tilnærming til teorien gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer. Vågsbygd videregående skole samarbeider med lokalt næringsliv og Universitetet i Agder.

Du vil få maksimalt antall tilleggspoeng til videre studier og ha fordeler med at hele Forskerklassen leser de samme fagene gjennom de tre årene på vgs.

Å være elev ved Forskerlinja krever at du

• er interessert i naturfagene og synes matematikk er spennende
• deltar aktivt, liker å jobbe i team og ønsker å bidra til et godt læringsmiljø
• har gode arbeidsvaner i krevende fag