Lesedag

Her finner du hvilke regler som gjelder på Vågsbygd vgs for lesedag i forbindelse med eleveksamen.

Reglene gjelder for ordinær, ny, utsatt og særskilt eksamen.

  • Alle elever som skal ha skriftlig eksamen kan ta ut én -1- studiedag i løpet av en termin. Den skal tas ut før eksamen.
  • Du velger selv hvilken dag du ønsker å ta ut som studiedag før eksamen, men du kan ikke velge en dag med fag hvor du har mye fravær eller på en dag med vurderingssituasjon/prøve.
  • Du informerer selv kontaktlærer og de faglærerne du skulle hatt den dagen du bruker som studiedag, i god tid, slik at du ikke får fravær.
  • Denne studiedagen kommer i tillegg til de dagene der du eventuelt har obligatorisk forberedelsesdag.
  • Reglene for studiedag gjelder ikke for privatister.