Elevråd

Hva sier opplæringsloven? 

§11-6.Elevråd og allmøte ved videregående skolar 

"Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. 
Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. 

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar."

Åpent elevrådskontor! 

Elevrådskontoret ligger i vrimlehallen. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en prat! 

Kontakt elevrådet 

 • Hver uke torsdag i storefri kan de som vil møte elevrådsstyret på elevrådskontoret. Velkommen innom! 

 • Det henger en postkasse utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst! Du kan også skrive melding på its til elevrådsleder eller ta opp ting med tillitsvalgte i klassen.  

 • Tillitsvalgt
  Når du er tillitsvalgt, betyr det at klassen har tillit til deg som person. Det betyr at du har et ansvar for å ikke bryte denne tilliten og være et godt forbilde. Det betyr også at du fortjener respekt og tillit tilbake.

  Hva forventes av deg som tillitsvalgt?

  • møte opp på møter
  • Formidle informasjon til klassen.
  • Formidle informasjon fra klassen til elevrådsstyret.
  • Være et godt forbilde
  • Opptre saklig og ryddig
  • Ta opp vanskelige saker på vegne av klassen eller enkeltelever
  • Avholde klassens time

   

Til toppen