Elevråd

Elevrådet er en viktig del av elevdemokratiet. Elevrådet skal jobbe for et godt miljø ved skolen.

Syv elever står samlet vendt mot kameraet. Foto. - Klikk for stort bildeElevrådet skoleåret 2023/2024 Leo Lid Sundsfjord

Elevrådet

Elevrådsleder: Erza Malici, 3STA
Nestleder: Juliette Vadseth, 2STF

Elevrådet har egne komiteer som jobber med elevenes velferd: 

 • Referent: Live Støyl, 2DR
 • Økonomiansvarlig: Aron Fosseli Mørkestøl, 2STF
 • Rettighetsansvarlig: Normann Strømme, 1MUB
 • SoME/presse-ansvarlig: Mathilde Bergqvist Støle, 3DA
 • OD-ansvarlig: Emilia Haugland Trædal, 3DR
 • Kosegruppa-ansvarlig: Hannah Wessman, 2MUA
 • Miljøansvarlig: Oda Boysen, 1DA
 • Styremedlem: Iben Sofie Nøkland, 1STF

Hilsen fra Elevrådsleder 

En jente står smilende foran en åpen dør. Ved siden av døra henger et skilt med teksten "Elevrådskontor". Foto. - Klikk for stort bildeElevrådsleder Erza Malici Leo Lid Sundsfjord

Vi er alle som snøkrystaller, unike, med skapt av det samme. Her på Vågsbygd aksepterer vi alle uansett kjønn, hudfarge, seksuell legning eller etnisitet. Det at vi er forskjellige, er det som skaper mangfold. Dette gjør at vi føler at vi kan være den vi er, og bli akseptert for det. Vågsbygd videregående ønsker at alle elever skal føle
tilhørighet og bli sett.

Derfor jobber vi i elevrådet ekstra for dette. Ved å ha forskjellige temauker, aktiviteter i midttimen og hyggelige gaver noen morgener, vil vi skape en skolehverdag man kan glede seg til. I tillegg er elevrådet elevenes stemme. På vår skole blir elever mer sett og hørt på grunn av skolens størrelse. Dette styrker elevdemokratiet og sørger
for at forslag kan bli gjennomført. Vi vil jobbe for at alle elever, uansett bakgrunn og identitet, blir sett, hørt og tatt på alvor.

Uansett hvilket snøkrystall du er, vit at vi vil gjøre alt for at du skal føle deg trygg, akseptert å gjøre din hverdag best mulig. Dette gjør vi uansett din hudfarge, kjønn, seksuell legning eller etnisitet. Vi er alltid velkommen her på Vågsbygd videregående skole.

Åpent elevrådskontor

Elevrådskontoret ligger i skolen hjerte i vrimlehallen. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en hyggelig prat! Velkommen innom!

Det henger en postkasse utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst! Du kan også skrive melding på its/VIS til elevrådsleder eller ta opp ting med tillitsvalgte i klassen.

Tillitsvalgte

I hver klasse velges det en tillitsvalgt. Når du er tillitsvalgt, skal klassen ha tillit til deg som person. Det betyr at du har et ansvar for å ikke bryte denne tilliten og være et godt forbilde. Det betyr også at du fortjener respekt og tillit tilbake.

Hva forventes av deg som tillitsvalgt?

 • møte opp på møter
 • formidle informasjon til klassen
 • formidle informasjon fra klassen til elevrådsstyret
 • være et godt forbilde
 • opptre saklig og ryddig
 • ta opp vanskelige saker på vegne av klassen eller enkeltelever
 • avholde klassens time

Hva sier opplæringsloven? 

§11-6. Elevråd og allmøte ved videregående skolar 

"Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. 
Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. 

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar."