Elevråd

Hva sier opplæringsloven? 

§11-6.Elevråd og allmøte ved videregående skolar 

"Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. 
Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. 

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar."

Åpent elevrådskontor

Elevrådskontoret ligger i vrimlehallen. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en prat! 

Kontakt elevrådet: 

Hver uke torsdag i storefri kan de som vil møte elevrådsstyret på elevrådskontoret. Velkommen innom! 

Det henger en postkasse utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst! Du kan også skrive melding på its til elevrådsleder eller ta opp ting med tillitsvalgte i klassen.

Tillitsvalgt
Når du er tillitsvalgt, betyr det at klassen har tillit til deg som person. Det betyr at du har et ansvar for å ikke bryte denne tilliten og være et godt forbilde. Det betyr også at du fortjener respekt og tillit tilbake.

Hva forventes av deg som tillitsvalgt?

 • møte opp på møter
 • formidle informasjon til klassen.
 • formidle informasjon fra klassen til elevrådsstyret.
 • være et godt forbilde
 • opptre saklig og ryddig
 • ta opp vanskelige saker på vegne av klassen eller enkeltelever
 • avholde klassens time

Elevrådet

Elevrådsleder: Leorena Rabushaj, 3STC
Nestleder: Marte Eiken Lie, 3MUB


Elevrådet har egne komiteer som jobber med elevenes velferd: 

 • Sekretær: Maria R., 3DR
 • Økonomiansvarlig: Peder, 1MUA
 • Rettighetsansvarlig: Juliette, 1STF
 • SoME/presse-ansvarlig: Torbjørn, 1MUA og Henriette, 2STA
 • OD-ansvarlig: Erza, 2STA
 • Kosegruppa-ansvarlig: Susanna, 2MU
 • Miljøansvarlig: Alma, 3STC
 • Styremedlem: Caitlin, 1DR og Rebekka, 1DA

Elevrådsleders hilsen til skolens elever

Kjære elever på Vågsbygd videregående skole, velkommen til skoleåret 2022-2023!

Alle på skolen, elev eller ansatt, meg eller deg, kommer til Vågsbygd med bagasje. Man kommer til Vågsbygd og bærer med seg sin egen kultur, bakgrunn, tilhørighet- og ikke minst, så bærer man med seg sin egen historie. Vi er alle forskjellige på mange ulike måter, og det er det som skaper mangfoldigheten på skolen vår. Ulikhetene er det som gjør oss unike, og det er de som lar oss lære fra hverandre.
På Vågsbygd så møter man på masse forskjellige folk hele tiden, med forskjellige mål og interesser. Noen av dem har hatt klare planer for fremtiden siden ungdomsskolen, og andre vet fortsatt ikke helt hva de vil etter videregående. På linjer som er studieforberedende så får man 3 år på å forberede seg til studier og på å finne ut av hva man vil gjøre videre med livet sitt etter 13 års skolegang. Dette er noe som ikke alltid er like lett å finne ut av, men vit at det alltid ordner seg tilslutt. Prøver og eksamener er viktige for fremtiden, men det er trivsel og de gode tidene på skolen også. Gjør det bra på skolen, men ikke glem å ha det gøy. Derfor så oppfordrer jeg dere, som deres elevrådsleder, til å rett og slett ha det gøy på skolen. Vi må nyte de siste årene vi har igjen som tenåringer, sosialisere oss i friminuttene og skape opplevelser som kan gi erfaringer som man kan ta med seg videre. For en skole er ikke en skole uten elever, og Vågsbygd er ikke Vågsbygd uten dere! Så ta vare på hverandre, gjør det beste ut av skolehverdagen og skap en minnerik og verdifull opplevelse her på Vågsbygd, både for dere selv og for andre. Uavhengig av religion, seksualitet, popularitet, utseende, hudfarge eller ferdigheter: uavhengig av hva DU bærer med deg i din bagasje, så er du hjertelig velkommen til Vågsbygd videregående skole. 

Til toppen