Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et trygt og godt skolemiljø 
 

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

Skoleutvalget på skolen fungerer som skolemiljøutvalg. Det er derfor sammensatt slik at elevrepresentantene er i flertall. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker på skolen som gjelder skolemiljøet. Det kan gi råd til skolen om det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. SMU har møter tre ganger pr. halvår.

Temaer som jobbes med i utvalget:

  • Elevundersøkelsen
  • Undervisningsevaluering
  • Plan for arbeid med elevenes skolemiljø
  • Resultater fra Ungdata
  • Holdningsskapende arbeid
  • Utsmykning på skolen
  • Forebygging av mobbing
  • Inkludering og mangfold

Representanter

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter tre ganger pr. halvår.

Representanter for elevene:

 

Representant for fylkeskommunen:

Cecilie Gitmark (rektor)

Representant for ledelsen:

Trine Mie Loftlund Nielsen

Representant for ansatte:

Bjørg Irene Samuelsen