Elevkontakt

Elevkontakten jobber med miljø- og holdningsskapende arbeid ved skolen.

Reed Foto

Zuhra Abdula er skolens elevkontakt. Hun er tilgjengelig for alle elever, enten det gjelder formelle henvendelser eller man bare ønsker en uformell prat. Hun samarbeider tett med elevrådet og helsesykepleierne og tar initiativ til miljø- og holdningsskapende arbeid blant elevene. Elevkontakten har taushetsplikt, og hennes motto er: ”Ingenting er så smått at det ikke går an å snakke om det". 

Zuhra jobber også med integreringstiltak på skolen:

  • Flexid-kurs
  • VI-DERE-OSS  jentegruppe (senere også guttegrupper) der elevene selv tar opp ting om hvordan er det å være minoritetselever på vår skole

Zuhra er her mandag–onsdag fra kl. 09–14.30 og torsdager fra 11–19. Ta kontakt på telefon (99 44 37 94), epost eller Whatsapp for avtale.