Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Ane har kontor innerst på biblioteket og Adine har kontor mellom rådgiverne i 2. etasje.       Åpningstid - 08.30-15.00.

Kontaktinformasjon mobil:

Ane Haugland Torset 950 45 367 (tilstede tirsdag, onsdag, torsdag og fredag)
Adine Marie Skarpeid 904 73 721 (tilstede mandag, onsdag og torsdag)

Vi jobber også på Helsestasjon for ungdom.

Drop in på Helsestasjon for ungdom:

Mandag 14-18.30, onsdag 16-18.30, torsdag 16-18.30.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/ungdom/helsestasjon-for-ungdom/

Chat med oss, på "Preikes


Hvordan jobber vi:

Vår oppgave som helsesykepleiere i skolehelsetjenesten er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Vi har fokus og kompetanse på fysisk, psykisk og seksuell helse og ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt el i grupper. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning. Vi har taushetsplikt!

Vi samarbeider med ulike instanser og deltar i skolens TO-team (team for tilpasset opplæring).

Du er velkommen til å ta kontakt med oss før bekymringen blir for stor. Send gjerne en sms for å bestille time el kom innom oss i friminuttet/midttimen.
 

 Facebook for helsestasjon for ungdom Kristiansand

 

Helsestasjon for ungdom Kristiansand er på Insta.  

 
Aktuelle lenker:

Ungdomstjenesten i Kristiansand Kommune.

Helsestasjon for ungdom på facebook.

Alarmtelefonen for barn og unge.

Helsenorge - Trenger du noen å snakke eller chatte med?

Ung.no - oversikt over gode hjelpetjenester.

Helsestasjon for ungdom tilbyr timer til de som ønsker prevensjon eller har problemer knyttet til seksuell helse. Telefonnummer - 48 22 43 95 Kontoret ligger i 2. et. på Aquarama.

Du kan også bruke Chat-tjenesten (ikonet nede i høyre hjørne av nettsiden). Den driftes av Kristiansand kommune. Når du bruker tjenesten blir du satt over til skolehelsetjenesten i kommunen. Åpningstider chaten er mandag til torsdag (hverdager) kl. 13-15.

Til toppen