IKT-reglement

IKT-reglementet omhandler bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

Reglementet er felles for alle videregående skoler i Agder. Se mer informasjon på fylkeskommunens hjemmeside.

IKT-reglement