Ordensreglement for videregående skoler i Agder fylkeskommune

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det.