Stipend og lån fra Lånekassen

   
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend.

Disse pengene dekker kostnadene for innkjøp av elev-pc. Send derfor din søknad til Lånekassen.Se https://www.lanekassen.no for søknad om stipend og lån, eller henvend deg i resepsjonen på skolen.

Til toppen