Stipend og lån fra Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend.

Disse pengene dekker kostnadene for innkjøp av elev-pc. Send derfor din søknad til Lånekassen. Se https://www.lanekassen.no for søknad om stipend og lån, eller henvend deg i resepsjonen på skolen.