VIP Makkerskap

VIP Makkerskap handler om å gi dere elever en trygg skolestart og et godt læringsmiljø. VIP Makkerskap er også en forberedelse til studier og arbeidsliv gjennom å øve på å være en god kollega.

Hva er VIP Makkerskap?

Du har nå blitt en del av et makkerskap. Ditt makkerskap består av to (eller tre) personer: deg og din eller dine makkere. Makkerskapene er inndelt tilfeldig slik at dere lærer hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Dere skal være i dette makkerskapet i tre uker - deretter får du ny(e) makker(e). Den nye makkeren er du også sammen med i tre uker, før du bytter makker igjen. Alle elever er også del av en makkergruppe som består av to makkerskap (4-5 personer). Du er i makkergruppa like lenge som i makkerskapet. Noen skoler avslutter VIP Makkerskap etter tre makkerperioder (3x3 uker), mens mange skoler fortsetter med makkerordningen hele eller deler av skoleåret.

Hva betyr det å være i et makkerskap?

  • Makkere sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor dere er hele klassen. Faglærere som har elevgrupper på tvers av klasser kan ha egne makkerskap.
  • Dere hilser på hverandre når dere treffes og viser interesse for hverandre, for eksempel ved å spørre hverandre om hvordan helga har vært.
  • Dere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makkeren din noen å være sammen med i friminuttene? Kommer makkeren til sosiale arrangementer med klassen/på skolen? Hvis du blir bekymret for din makker, snakk med læreren din.
  • Makkere kontakter hverandre ved fravær. Den som er borte sender en melding til sin makker for å gi beskjed. Hvis hen glemmer dette, sender makker en melding der det for eksempel kan stå: «Hei! Ser at du er borte i dag. Håper vi sees i morgen.»
  • I timene kan lærer be dere om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppe. Dere kan også bli bedt om å samarbeide om lekser.

Hva hvis makkeren min slutter?

Det er vanlig at noen slutter eller bytter klasse de første dagene etter skolestart. Dermed kan det være at din makker forsvinner. Lærer vil da finne en ny makker til deg, enten ved å gjøre makkergruppen om til et makkerskap, eller ved å finne en annen makker i klassen som også har mistet sin makker. Makkergruppa er til for at du skal ha flere å spille på.

Hva hvis makkerskapet ikke fungerer så godt?

VIP Makkerskap er en øvelse i å være en god kollega. I arbeidslivet og som student vil du oppleve å måtte jobbe sammen med folk du kanskje ikke passer så godt sammen med. Det er en del av poenget med VIP Makkerskap at dere skal øve på dette. Husk at makkergruppa di også er et sted der du kan jobbe og være sosial. Snakk med kontaktlæreren din hvis makkerskapet ikke fungerer, så vil hen hjelpe dere med å løse dette.