Rådgivertjenesten

Skolen har to rådgivere: Kjersti Langseth og Audhild Strømme.

De har kontor i 2.etasje og har fordelt ansvar for klassene mellom seg:

Audhild Strømme
Reed Foto   
Telefon: 38000818 / 97156301 e-post

-

Kjersti Langseth Reed Foto      

Telefon: 38000817 /  e-post

Skolens rådgivere
Rådgiver Audhild Strømme Kjersti Langseth
Rom 217 219
Ansvar VG2 (2STA, 2STB, 2STF, 2DR, 2DA, 2MU) VG1 (1STA, 1STB, 1STC, 1STF,1DA, 1DR, 1MUA, 1MUB
VG3: (3DR, 3DA, 3STA, 3STB, 3STC, 3STF, 3MUA, 3MUB)
Kombinasjonsklassene (1KKA, 2KKA)

Rådgiverne har ansvar for karriereveiledning og for sosialpedagogisk rådgivning. Det betyr at de vil hjelpe deg med fagvalg og karrierevalg, og med tilrettelegging av ulike slag.

Elever kan ha behov for tilrettelegging av undervisning og skolehverdag av mange grunner, for eksempel utfordringer med dysleksi, helse eller trivsel. Rådgiverne samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen for å få til dette så bra som mulig.

Rådgiverne arbeider tett sammen med kontaktlærere, helsesykepleier og PP-tjeneste. Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt!

Ta kontakt med rådgiverne hvis du lurer på noe!

Til toppen