Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Vågsbygd videregående skole er et tilbud til alle våre elever ved skolen. Vi ønsker å gjøre skolehverdagen best mulig for at alle skal oppleve glede og livsmestring. Vår målsetting er å jobbe forebyggende slik at du kan ta gode valg, oppleve faglig- og sosial utvikling og ha et trygt og godt skolemiljø. Dette får vi til i samarbeid med elever, foresatte og ansatte.

Ni damer står oppstilt i to rekker. Seks stående bak tre som sitter på puffer. Foto. - Klikk for stort bildeElevtjenesten ved Vågsbygd vgs. Bakerste rekke fra venstre: Audhild Strømme (rådgiver), Adine Skarpeid (helsesykepleier), Bendedicte Albrecht (miljøarbeider), Janicke Midtbø (rådgiver), Kristine Lauvland Correa (spesped. koordinator), Trine Loftlund Nielsen (avdelingsleder). Fremste rekke fra venstre: Vilde Farup Halvorsen (bibliotekar), Zuhra Abdula (elevkontakt) og Ingunn Midtdal Abildgaard (helsesykepleier). Leo Lid Sundsfjord

Vi er et utvidet støtteapparat som skal gi støtte, veilede og hjelpe alle elevene våre. Det kan for eksempel være råd om utdanningsvalg, hjelp når det oppstår problemer og få støtte til å kunne håndtere livets små og store utfordringer.

Hos oss er vi opptatt av å sette eleven i sentrum – at du skal bli sett og hørt, og at dine ønsker og behov skal være viktige for å kunne nå målet om fullført skolegang.

Terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav.

Skolens elevtjeneste består at rådgivere, helsesykepleiere, elevkontakt, spesialpedagogisk koordinator, miljøarbeider, bibliotekar og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Andre hjelpetjenester:

Fylkets nettside om skolemiljø og mobbing

Helsestasjon for ungdom

Preikes: digital skolehelsetjeneste

Oppvekstombudet i Agder

Alarmtelefon for barn og unge

Kirkens SOS

Mental Helse

Kors på halsen

Psykt glad

Unge pårørende

ROS: Rådgivning om spiseforstyrrelser